Home » Archives by category » עדשות מגע » עדשות צבע

עדשות מגע צבעוניות

עדשות מגע צבעוניות

עצות חשובות לגבי עדשות מגע צבעוניות…

עדשות צבע

עדשות צבע

עדשות מגע ציבעוניות הינן המצאה נפלאה. קלות השימוש בהן גורמת למספר אנשים לחשוב שאין בהן כל סכנה לעיניים ושניתן להשתמש בהן ללא כל בקרה. אחוז גבוה מבין המאושפזים בבתי חולים…