Home » Archives by category » אופטומטריה » מחקרים

פתרון עתידי תרופתי לעין יבשה. תרופה בשם רזולבין.

פתרון עתידי תרופתי לעין יבשה. תרופה בשם רזולבין.

האם תרופה חדשה בשם רזולבין תתן פתרון מתקדם לבעיית עין יבשה? מחקר חדש תרופה לגבי תרופה אנטי דלקתית רזולבין (RV-D1) הנבדקה בתאי אפיתל של הקרנית מראה…

אלרגיות בעין. מאת דר. ניר ארדינסט ודר. אבי סולומון

אלרגיות בעין. מאת דר. ניר ארדינסט ודר. אבי סולומון

האם רוב התמיסות הרב תכליתיות גורמות לדלקת במשטח העין? ד”ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

האם רוב התמיסות הרב תכליתיות גורמות לדלקת במשטח העין? ד”ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

לאחרונה פורסם מאמר על השפעת תמיסות רב תכליתיות של עדשות מגע על תאי האפיתל של הקרנית. המאמר פורסם בכתב העת European Journal of Inflammation בעל מקדם השפעה אקדמי גבוה מאוד (impact factor) של…

עצירת מרשם MYOPIA CONTROL

עצירת מרשם MYOPIA CONTROL האם אפשר לעצור את עליית המרשם? האם אפשר למנוע מיופיה? במשך שנים נבדקו שיטות שונות לעצירת המרשם ולמניעת גדילת המספר במשקפיים. כיום, ניתן לאמר שהדרך היחידה…

Problematic with experiments performed in ophthalmology Chickens:

Acceptable in medicine to perform various experiments on laboratory animals, usually in exceptional and extreme conditions, to enter medical conclusions related to humans.…

בעיתיות עם נסיונות ברפואת עיניים המבוצעים בתרנגולים:

מקובל ברפואה לבצע נסיונות שונים על גבי חיות מעבדה, בדרך כלל בתנאים חריגים וקיצוניים, כדי להקיש מכך מסקנות רפואיות הקשורות לבני אדם.…