Home » Archives by category » רפואת עיניים » קרטוקונוס (Page 3)

אבחון מוקדם של קרטוקונוס התחלתי חלק3

מדדים טופוגרפיים בהערכת קרטוקונוס קיימים 3 מדדים מספריים המופקים מהמיפוי הממוחשב של הקרנית, והעוזרים באבחון המוקדם של קרטוקונוס.7 1. קרטומטריה מרכזית (central keratometry) – מחושבת ע"י ממוצע הכח הדיופטרי ב-…

אבחון מוקדם של קרטוקונוס התחלתי חלק4

פרופ' אבי סלומון יחידת הקרנית, מחלקת עיניים, הדסה עין כרם, ירושלים ראש החוג לרפואת עיניים, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית הסברים לתמונות תמונה 1 עשר התבניות של מיפוי הקרנית. 6 התבנית…

תבניות טופוגרפיות של הקרנית התקינה והקרנית הקרטוקונית

תבניות טופוגרפיות של הקרנית התקינה והקרנית הקרטוקונית

מאת: פרופ' אבי סלומון ובאדיבותו, יחידת הקרנית, מחלקת עיניים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים מתוך כתב העת הישראלי לעדכונים בעיניים, מס' 10 , נובמבר 2009 כל הזכויות שמורות למחבר.…

אבחון מוקדם של קרטוקונוס התחלתי בעזרת טופוגרפיה ממוחשבת של הקרנית

מאת: פרופ' אבי סלומון ובאדיבותו, יחידת הקרנית, מחלקת עיניים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים מתוך כתב העת הישראלי לעדכונים בעיניים, מס' 10 , נובמבר 2009 כל הזכויות שמורות למחבר.…

קרטוקונוס

קרטוקונוס

מה זו מחלת קרטוקונוס? (KERATOCONUS – Ks) מלטינית: קרטו=קרנית, קונוס=חרוט מחלת הקרטוקנוס הינה מחלה דו עינית שמאופיינטת בקרנית דקה. מחלת קרטוקונוס הינה מחלה איטית, לא דלקתית, ולא כואבת הפוגעת בקרנית…

כיצד מאבחנים קרטוקונוס?

איך לגלות קרטוקונוס? קרטוקונוס ניתן לאבחן על ידי מדידה מדויקת של פני הקרנית ועובייה והשוואת מצבה לתקופות קודמות.…

Page 3 of 3123