Home » Archives by category » עדשות מגע (Page 3)

התאמת עדשות מגע- רפי רייזר

מקרי התאמות של עדשות מגע ו/ או משקפיים מצריכים במקרים רבים שימת לב לפרטים קטנים. לעתים לאופטומטריסטים פרטים אלו נראים כזניחים. לדוגמא, לקיחת אנמנזה מפורטת ופרטי תסמינים מפורטת יכולה להיות…

עדשות מגע טוריות- רפי מסיקה

עדשות מגע טוריות- מתוך כנס משטח העין סוגי האסטיגמטיזם, שכיחות האסטיגמטיזם על פי פרמטרים שונים ( ע”פ צירים, ע”פ עוצמה, ע”פ גיל, ע”פ סוגי האמטרופיות ). האם נכון המיתוס הנפוץ…

קריאה מודרכת של טופוגרפיית קרנית

קריאה מודרכת של טופוגרפיית קרנית בהרצאה אינטראקטיבית נעבור בקצרה על עקרונות מכשירי הטופוגרפיה השונים, ננתח בשיתוף הקהל טופוגרפיות קרנית תקינות, פתולוגיות ונדון במקרים בעיתיים. אם יוותר זמן, נציג מכשיר חדש…

פיגי באג או עדשה היברידית?

פיגי באג או עדשה היברידית?

עדשות פיגי באג או עדשה היברידית? מתוך כנס משטח העין 2012 ישנם מקרים בהם אנחנו בטוחים שעדשות מגע קשות זה הפתרון האידיאלי אך פציינט לא מתרגל או יש קושי רב…

מודעות להרכבת עדשות מגע, ששונוב נתנאל

מודעות להרכבת עדשות מגע תופסת תאוצה רבה בשנים האחרונות, אנו ערים יותר ויותר לתופעה של הרכבת עדשות מגע בקרב אוכלוסיית מרכיבי משקפיים. ההתמקצעות של האופטומטריסטים בנושא החידושים והשיפורים בתחום עדשות…

עדשות קשות חצי סקלרליות לתינוקות

עדשות קשות חצי סקלרליות הן הבחירה העדיפה בהתאמת עדשות מגע לתינוקות ופעוטות במצבי פתולוגיה שונים. ניתן לטפל בעדשות אלו בכל תיקון רפרקטיבי שמקורו בקרנית, ללא תלות בפזיולוגיית הקרנית. הרכבת העדשות…