Home » Archives by category » ניוון רשתית AMD

מחקר קליני: השתלה תוך-עינית של טלסקופ זעיר בחולי נמ”ג – AMD

במרכז רפואי שיבא במחלקת העיניים החלו במחקר קליני לבדיקת טלסקופ זעיר תוך-עיני המושתל בעין אחת של חולי AMD ניוון רשתית. לטלסקופ המושתל יתרונות רבים על טלסקופ חיצוני הנישא על משקפיים מבחינת שדה הראיה…