Home » Archives by category » לימודי אופטומטריה (Page 23)

לימודי המשך ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

לימודי המשך ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

לימודי המשך באופטומטריה ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי, מכהן כחבר ועד המנהל של עמותת לראות ויו"ר החוג לעדשות מגע.       לימודי ההמשך אחרי…

קורס התאמת עדשות מגע מיוחדות

מרכז תכלית של מכללת הדסה וחברת סופלקס שמחים להציע לכם קורס עיוני ומעשי בהיקף של 55 שעות אקדמיות להתאמת עדשות מגע מיוחדות. מצ"ב מידעון המפרט את נושאי הקורס ולוח הזמנים,…

בחינת רישוי לאופטומטריה – משרד הבריאות: 86 אחוז נכשלו !

בחינת רישוי לאופטומטריה של משרד הבריאות: 86% נכשלו ! מאמר מאת הארגון לקידום האופטומטריה בישראל ועל דעתו. אתר "אופטיקה וראייה" אינו צד בסכסוך ואינו אחראי בכל דרך על המאמר ותוכנו.…

נתונים על לימודים בישראל ד"ר ניר ארדינסט

ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי דר' ניר ארדינסט, ד"ר מטעם  בית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. לימודים כללי 8 האוניברסיטאות בישראל הן: אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בר…

לימודי המשך ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

לימודי המשך ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

אחרי התואר באופטומטריה – לימודי המשך / מאת דר' ניר ארדינסט ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי  לימודי ההמשך אחרי התואר באופטומטריה מתחלקים למספר אפשרויות עיקריות:…

שיתוף פעולה בין סופלקס לבתי-ספר לאופטומטריה

שיתוף פעולה בין סופלקס לבתי-ספר לאופטומטריה

שיתוף פעולה אקדמי עם בתי הספר לאופטומטריה במהלך כל שנות קיומה, חברת סופלקס רואה חשיבות רבה בהידוק הקשר עם בתי הספר לאופטומטריה בארץ.…