Home » Archives by category » לימודי אופטומטריה » נהלי בדיקות דר. שריידר (Page 3)

שעור אופטומטריה, טכניקות בדיקה מחוץ לפורופטר, דר. שריידר

שעור אופטומטריה, טכניקות בדיקה מחוץ לפורופטר, דר. שריידר

טכניקות בדיקה נוספות מחוץ לפרופטר ראה מסמך PDF עם שרטוטים.…

שעור אופטומטריה, שיטות בדיקה נוספות, דר. שריידר

שעור אופטומטריה, שיטות בדיקה נוספות, דר. שריידר

שיטות נוספות 1) 3 click blur- טכניקה זו מיושמת בסוף הבדיקה הסובייקטיבית החד עינית והדו עינית, מטרתה למנוע תיקון שיהיה מינוס יתר. התיאוריה היא שאם אנחנו משיגים ח"ר של 6/6…

שעור אופטומטריה, שיטת השמש ברפרקציה- שיטת הערפול, דר. שריידר

שעור אופטומטריה, שיטת השמש ברפרקציה- שיטת הערפול, דר. שריידר

הקובץ מכיל תמונות. ראה מסמך PDF על שיטת השמש ברפרקציה הכולל קובץ מקורי עם התמונות. משתמשים בשיטה זו אם יש לפעמים בדיקות אחרות שאינן אמינות. בדיקה זו מאוד מדויקת במידה…

שעור אופטומטריה NRA PRA נוהלי בדיקות דר.שריידר

שעור אופטומטריה NRA PRA נוהלי בדיקות  דר.שריידר

NRA ו PRA הם ההזדמנות האחרונה לזהות אובר מינוס בבדיקה הסובייקטיבית. אם קיבלנו ב NRA +3.00 זה אמור להדליק נורה אדומה, ויש לשקול לעבור שוב על הבדיקה הסובייקטיבית. חשוב מאוד…

שעור אופטומטריה, פוריה, דר. שריידר 4

אם יש לנבדק exo phoria קלה זה נורמלי לחלוטין, אבל אם יש לו exo phoria גבוהה, ההנחה היא שמדובר בקושי בהתכנסות. נבדוק אם הייתה לו תלונה על אי נוחות מקרוב,…

שעור אופטומטריה, Best sphere בבדיקה הסובייקטיבית, דר. שריידר 4

שעור אופטומטריה, Best sphere בבדיקה הסובייקטיבית, דר. שריידר 4

בשלב הראשון של הבדיקה הסובייקטיבית ההנחה היא שהנבדק מיופי בגלל מרחק הבדיקה של הרטינוסקופיה. כרגע אנחנו בבסט ספיר- ביניים! זה עדיין לא ספר סופי כי הצילינדר לא מתוקן. ההנחה האופרטיבית…

Page 3 of 512345