Home » Archives by category » בדיקות ראייה (Page 2)

מחשב בדיקה AUTOREFRACTOMETER

מחשב בדיקה AUTOREFRACTOMETER

מחשב בדיקה אוטורפרקטומטר autorefractometer נותן מידע ראשוני לאופטומטריסט לשם ביצוע בדיקת הראיה. ברוב המקרים התוצאות של מחשב הבדיקה אינן מדויקות ואין לעשות משקפיים לפי תוצאות אלו, אולם הן עוזרות מאוד…

בדיקת אדום ירוק

האם בדיקת אדום ירוק חשובה? מה הבדיקה הזו ואיך יש לעשות בדיקת אדום ירוק, בחושך מוחלט? באור חלקי? בדיקת אדום ירוק היא…

מרשם משקפיים מאת רופא עיניים לעומת מרשם אופטומטריסט

עיסוקו העיקרי של האופטומטריסט הוא בדיקת ראייה, תפקודי ראייה, והחלטה על המרשם ההולם למטופל. קביעת המרשם תלויה בשיקולים שונים. יש להתחשב מאוד בצרכי הלקוח, היסטוריה עינית, תולדות ותופעות, אופי הלקוח,…

התאמת המשקפיים בקוצר ראייה – קוצר ראייה חד עינית ואנטימטרופיה ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

עריכה: דרור דקל, ניר ארדינסט מתי צריך להתחיל לתקן ילד שרק עין אחת שלו מיופית? אם אין סמפטומים ותלונות ואין אמבליופיה- אין צורך לתת משקפיים. כדאי גם לעקוב אחרי יכולת…

התאמת המשקפיים באפקיה – תיקון לעין אפקית ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

עריכה: דרור דקל, ד"ר ניר ארדינסט למעשה, אצל אפקיים השימוש באוטורפרקטומטר הוא יעיל למדי מפני שהם לא מסוגלים לעשות אקומודציה. אבל הטוב ביותר הוא להתחיל עם רטינוסקופ. לאחר מכן כדאי…

התאמת המשקפיים באפקיה (עין ללא עדשה) ד"ר ניר ארדינסט

עריכה: דרור דקל, ד"ר ניר ארדינסט אפקיה הינה מצב נדיר מאד כיום, מפני שהיום משתילים בעין IOL בזמן ניתוח ירוד. לכן, הפרק על האפקיה יהיה קצר. אפקיה חד- עינית- הפתרון…

Page 2 of 512345