Home » 2020 » פברואר » 12

שיחזור מבחן דר ביגר משרד הבריאות

שיחזור מבחן דר ביגר משרד הבריאות

מבין התרופות הבאות איזו אינה בשימוש פעיל כתרופה לטיפות במחלת הגלאוקומה: פילוקרפין 2% טימולול 0.5% טימולול 5% פרופין 0.1%     מטופל מסתכל על עצם הנמצא במרחק של 25 ס"מ…

שחזור תפיסה תחושתית 2009, מועד א

שחזור תפיסה תחושתית 2009, מועד א

שחזור תפיסה תחושתית 2009, מועד א רעלת ברשתית גורם לליקוי: א. Type 1 ב. Type 2 ג. Type 3 ד. Type 4 בדיקה לפיזור המדוכים ברשתית: א. בדיקה לשדה ראייה…