Home » 2020

תארים ולימודי המשך באופטומטריה מאת ד"ר ניר ארדינסט מעודכן 2020

תארים ולימודי המשך באופטומטריה מאת ד"ר ניר ארדינסט נכתב ע"י ד"ר ניר ארדינסט, מרצה מן החוץ בבית הספר לרפואה ורוקחות – הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים. לתשומת לבך: המידע במאמר…

הכרה בענף אופטומטריה כמפעל למתן שירותים קיומיים

הכרה בענף אופטומטריה כמפעל למתן שירותים קיומיים

‏‏‏‏‏‏כ"א באדר תש"ף  ‏17.3.2020 -דחוף-בהול- לכבוד מר משה בר סימן טוב – מנכ"ל משרד הבריאות, ירושלים   הנדון: הכרה בענף האופטומטריה כמפעל למתן שירותים קיומיים   מכובדנו מנכ"ל משרד הבריאות,…

אוסף שיחזור שאלות מבחן 2009 משרד הבריאות אופטומטריה 49-50

אוסף שיחזור שאלות מבחן 2009 משרד הבריאות אופטומטריה  49-50

אוסף שיחזור שאלות מבחן 2009 משרד הבריאות אופטומטריה 46-48

אוסף שיחזור שאלות מבחן 2009 משרד הבריאות אופטומטריה  46-48

אוסף שיחזור שאלות מבחן 2009 משרד הבריאות אופטומטריה 43-45

אוסף שיחזור שאלות מבחן 2009 משרד הבריאות אופטומטריה  43-45

אוסף שיחזור שאלות מבחן 2009 משרד הבריאות אופטומטריה 40-42

אוסף שיחזור שאלות מבחן 2009 משרד הבריאות אופטומטריה  40-42

Page 1 of 6123Next ›Last »