Home » 2019 » נובמבר » 02

מיפוי קרנית הסבר למטופל מאת ד"ר ניר ארדינסט

מיפוי קרנית הסבר למטופל מאת ד"ר ניר ארדינסט

מה זה מיפוי קרנית? מיפוי קרנית הינו מכשיר חשוב ברפואת עיניים ונקרא גם טופוגרפיה של הקרנית. מיפוי קרנית יצר מהפכה של ממש בתחום רפואת העיניים ובאבחנת האקטזיה (עיוות וקמירות גבוהה…