Home » 2019 » אפריל

קורס מיפוי קרנית ונושאים נבחרים בקרנית ואקטזיה 2019

קורס מיפוי קרנית ונושאים נבחרים בקרנית ואקטזיה 2019

עקב הדרישה הגבוהה הקורס עבר למלון שפיים- מרכז הכנסים קורס מיפוי קרנית ונושאים נבחרים בקרנית ואקטזיה 2019 קורס מיפוי קרנית ונושאים נבחרים בקרנית ואקטזיה 2019 :מארגני הקורס ד"ר עאדל ברבארה…