עצירת מיופיה מאת ג'ולי אוחיון אופטומטריסטית

שליטה במיופיה Myopia control – שליטה במיופיה
מאת ג'ולי אוחיון אופטומטריסטית,
סטודנטית לתואר2, הדסה ירושלים.

קוצר ראייה (בלועזית: מיופיה) הינו מצב של ליקוי בשבירת קרני האור על ידי מערכת הרפרקציה של העין, כאשר קרני אור מתמקדות לפני הרשתית (Carney et al.; 1997). לפיכך בקוצר ראייה עצמים קרובים נראים בבירור, בעוד שעצמים רחוקים נראים מטושטשים.

קוצר ראייה מאופיין על ידי קרנית בעלת קמירות גבוהה וגלגל עין ארוך מהרגיל (Mutti Et al.1997). במיופיה גבוהה, שינויים מבניים אלו מהווים סיכון לפתולוגיות אוקולריות כגון הפרדות רשתית, גלאוקומה (Vongphanit Et al., 2002; Xu Et al., 2007) וקטרקט (Praveen Et al., 2010) העלולות לגרום לאובדן ראייה תמידי (Lin Et al., 1995; Xu Et al., 2006).

שכיחות המיופיה בעולם גבוהה וכוללת כ- 25% מאוכלוסייה המבוגרת בארצות הברית (Wang Et al., 1994) ומעל 80% מהאוכלוסיה בארצות אסיה (Lam Et al., 1999, 2004, Lim, 2009). בגלל עלויות טיפול מופרזות (בדיקות עיניים, משקפיים או עדשות מגע) מושקעים מאמצים רבים בחקר עצירת הדרדרות המיופיה ודרכים למניעתה.

הגורמים למיופיה לא ברורים לגמרי. קיימות שלוש תיאוריות עיקריות בנוגע להתקדמות המיופיה. הראשונה סוברת שהפעלה גבוהה של אקומודציה לקרוב גורמת לגדילה אבנורמלית של גלגל העין (Charman, 1999) למרות זאת, ישנם מחקרים רבים שלא מצאו קשר בין אקומודציה להתקדמות המיופיה (Berntsen Et al., 2001; 2012). השניה מבוססת על מתיחה מכאנית של העדשה או של הגוף הציליארי, המגבילה את עין להתפתח לכיוון קו המשווה, באופן שגורם להאצה של התארכות גלגל העין (Mutti, 2010). השלישית מציעה שלעין המיופית יש היפרופיה פריפרלית ברשתית לעומת עין אמטרופית בה קיימת מיופיה פריפרלית. כתוצאה, הרשתית הפריפרלית שולטת על גדילת אורך העין ועל ההתפתחות הרפקטיבית המרכזית (Mutti Et al., 1998).

קיימים מגוון רחב של טיפולים לעצירות התקדמות המיופיה בקרב ילדים (Saw Et al., 2002) מתוכם מתן טופיקלי של טרופיקמיד (Schwartz, 1981), אטרופין (Jensen Et al., 1988) או פירנזפין ( (Siatkowski Et al., 2008או טיפול אופטי על ידי עדשות מגע קשות (Walline Et al., 2004), משקפי ביפוקל (Fulk Et al., 2000), משקפי מולטיפוקל (Correction of Myopia Evaluation Trial 2 PEDIG,2011) או הפחתת המרשם הקיים לכל המרחקים (Chung Et al., 2002). אף אחד מהפתרונות לא פותר את בעיית המיופיה. בחלק מהמקרים חוסר יעילות, חוסר בטיחות או קושי בשימוש יומיומי הם הסיבה שבעיית המיופיה אינה נפתרת. לעומת זאת, ישנם מחקרים שמראים כי שימוש בעדשות מגע רכות עם תוספת קריאה בפריפריה של העדשה, יכולים להוות פתרון מבטיח במניעת קוצר ראייה.. Sankaridurg Et al (2011), בחנו עדשות מגע עם עיצוב חדשני המאפשר הפחתה בכמות היפרופיה ברשתית הפריפרלית על מנת להאט את קצב התפתחות מיופיה בקרב ילדים. עדשות המגע היו רכות ועשויות מחומר סיליקון הידרוג'ל עם קימור קבוע של 8.6. חלקה המרכזי של העדשה תיקן את הטעות הרפרקטיבית של הפציינט, האיזור הפריפרלי הראשון הכיל תוספת של 1.00+ והאיזור הפריפרלי השני הכיל תוספת של 2.00+. המחקר נערך בסין על 85 ילדים בין הגילאים 7-14. נמצאה ירידה מובהקת בקצב התקדמות המיופיה D)0.57- לעומת -0.86 D) והאטה של 33% בקצב התארכות העין בילדים שהרכיבו את העדשות באופן יומ-יומי, 8 שעות ביום, לעומת קבוצת הביקורת שהרכיבה משקפיים. יש לציין כי ממצאים אלו דווחו לאחר מעקב של שנה בלבד, כך שקשה לדעת מה קרה לאחר מכן.

מחקרם של al. Lam Et (2014) כלל עדשות רכות עם תוספת של +2.50 D וללא שני איזורים פריפריאלים. הם מצאו האטה של -25% ב-65 ילדים (n=65) שהרכיבו את העדשות לעומת קבוצת הביקורת (n=63) שהרכיבה עדשות מגע רכות חד מוקדיות. כמו כן, Fujikado Et al. (2014) ניסה עדשות רכות עם תוספת הדרגתית של +0.50D בפריפריה ומצא האטה בקצב התארכות גלגל העין.

עדשות מגע המפחיתות את ההיפרופיה הפריפרלית מבטיחות הצלחה בטיפול למניעת התקדמות מיופיה בתנאי שיותאמו נכון . ולכן, בעקבות התוצאות מחקרים אלו, אני, כאופטומטריסטית, אוכל להמליץ ולתת לפציינטים שלי אפשרות לטיפול נוסף למניעת התקדמות מיופיה. אבל, מאחר ומדובר על שימוש בעדשות מגע בקרב ילדים, ישנה חשיבות למעקב צמוד במיוחד, להדרכה יסודית של הפציינט על שימוש ונקיון נכון של העדשות וכמובן להתאמה אישית של העדשות לפציינט.

Berntsen DA, Sinnott LT, Mutti DO, Zadnik K, CLEERE Study Group:

Accommodative lag and juvenile-onset myopia progression in children

wearing refractive correction. Vision Res 2011, 51:1039–1046.

Berntsen DA, Sinnott LT, Mutti DO, Zadnik K: A randomized trial using

progressive addition lenses to evaluate theories of myopia progression

in children with a high lag of accommodation. Invest Ophthalmol Vis Sci

2012, 53:640–649.

Carney L., Mainstone J., Henderson B. Corneal topography and myopia: A cross-sectional study Investigative Ophthalmology and Visual Science, 38, (1997). 311–320

Charman WN: Near vision, lags of accommodation and myopia.

Ophthalmic Physiol Opt 1999, 19:126–133.

Chung K, Mohidin N, O’Leary DJ. Undercorrection of myopia

enhances rather than inhibits myopia progression. Vision Res.

2002;42:2555–2559.

Correction of Myopia Evaluation Trial 2 Study Group for the Pediatric Eye

Disease Investigator Group: Progressive-addition lenses versus single-vision

lenses for slowing progression of myopia in children with high

accommodative lag and near esophoria. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011,

52:2749–2757

Fujikado T, Ninomiya S, Kobayashi T, Suzaki A, Nakada M, Nishida K. Effect of low-addition soft contact lenses with decentered optical design on myopia progression in children: a pilot study. Clinical Ophthalmology 2014:8:1947-1956.

Fulk GW, Cyert LA, Parker DE: A randomized trial of the effect of single-visionvs. bifocal lenses on myopia progression in children with esophoria. OptomVis Sci 2000, 77:395–401.

Lam CS, Edwards M, Millodot M, et al. A 2-year longitudinal study of myopia

progression and optical component changes among Hong Kong schoolchildren.

Optom Vis Sci 1999;76:370–80.

Lam CS, Goldschmidt E, Edwards MH. Prevalence of myopia in local and

international schools in Hong Kong. Optom Vis Sci 2004;81:317–22.

Lam CS, Tang WC, Tse DYY, Tang YY, To CH. Defocus Incorporated Soft Contact (DISC) lens slows myopia progression in Hong Kong Chinese schoolchildren: a 2-year randomized clinical trial. Br J Ophthalmol 2014;98:40-45.

Lee JJ, Fang PC, Yang IH, Chen CH, Lin PW, Lin SA, Kuo HK, Wu PC:

Prevention of myopia progression with 0.05% atropine solution. J Ocul

Pharmacol Ther 2006, 22:41–46.

Lim MC, Gazzard G, Sim EL, et al. Direct costs of myopia in Singapore. Eye

2009;23:1086–9

Lin LL, Shih YF, Tsai CB, et al. Epidemiologic study of ocular

refraction among schoolchildren in Taiwan in 1995. Optom Vis

Sci. 1999;76:275–281.

Mutti DO, Zadnik K, Fusaro RE, Friedman NE, Sholtz RI, Adams AJ: Optical

and structural development of the crystalline lens in childhood. Invest

Ophthalmol Vis Sci 1998, 39:120–133.

Mutti DO: Hereditary and environmental contributions to

emmetropization and myopia. Optom Vis Sci 2010, 87:255–259.

Mutti, DO, Sinnott LT, Mitchell GL, Jones-Jordan LA, Moeschberger ML, CotterSA, Kleinstein RN, Manny RE, Twelker JD, and ZadnikK. Relative peripheral refractive error and the risk of onset and progression of myopia in children. Investigative ophthalmology & visual science 52, 1 (2011): 199-205.

Praveen MR, Shah GD, Vasavada AR, Mehta PG, Gilbert C, Bhagat

  1. A study to explore the risk factors for the early onset of cataract

in India. Eye. 2010;24:686–694.

Sankaridurg P, Holden B., Smith E., Naduvilath T., Chen X., Lazon de la Jara P., Martinez A., Kwan J., Ho A. Frick K. Ge J. Decrease in rate of Myopia progression with a contact lens designed to reduced relative peripheral hyperopia: one year results. Investigative Ophtalmology & visual science 52, 13 (2011):9362-9367.

Saw SM, Gazzard G, Au Eong KG, Tan DT: Myopia: attempts to arrest

progression. Br J Ophthalmol 2002, 86:1306–1311

Schwartz JT: Results of a monozygotic cotwin control study on a treatment

for myopia. Prog Clin Biol Res 1981, 69(Pt C):249–258.

Siatkowski RM, Cotter SA, Crockett RS, Miller JM, Novack GD, Zadnik K, U.S. Pirenzepine Study Group: Two-year multicenter, randomized, double-masked,placebo-controlled, parallel safety and efficacy study of 2% pirenzepine ophthalmic gel in children with myopia. J AAPOS 2008, 12:332–339.

Vongphanit J, Mitchell P, Wang JJ. Prevalence and progression of myopic

retinopathy in an older population. Ophthalmology 2002;109:704–11.

Wang Q, Klein B, Klein R, Moss S. Refractive status in the Beaver

Dam Eye Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994;35:4344–4347.

Walline JJ, Jones LA, Mutti DO, Zadnik K: A randomized trial of the effects

of rigid contact lenses on myopia progression. Archives Of Ophthalmology

2004, 122:1760–1766.

Xu L, Wang Y, Li Y, Cui T, Li J, Jonas JB. Causes of blindness and

visual impairment in urban and rural areas in Beijing: the Beijing

Eye Study. Ophthalmology. 2006;113:1134.

Xu L, Wang Y, Wang S, et al. High myopia and glaucoma susceptibility the Beijing

Eye Study. Ophthalmology 2007;114:216–20.

ג'ולי אוחיון הינה סטודנטית לתואר 2 במכללת הדסה ירושלים.

המשך קריאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.