טיפולים לשיפור הראייה נוירו-וויז'ן

טיפולים לשיפור הראייה באמצעות טכנולוגיית נוירו-וויז'ן

ניתן כיום לטפל במגוון רחב של בעיות ראיה באמצעות טכנולוגיית נוירו-וויז'ן, המשפרת את איכות הראיה ע"י שיפור הפונקציונאליות של מרכז הראיה במוח, והטכנולוגיה זמינה לשימוש קליני מסחרי בישראל במגוון אינדיקציות מאושרות. (עין עצלה במבוגרים, קוצר ראיה נמוך, פרסביופיה בשלב ראשוני, לאחר ניתוח לייזר ולאחר ניתוח קטרקט)

מהי טכנולוגיית נוירו-וויז'ן?
טכנולוגיית נוירו-וויז'ן אשר פותחה בישראל, מתרכזת בשיפור הניגודיות ובעיבוד הראייה המתבצע במוח. הטיפול משפר את הראייה באמצעות גירוי חזותי מדויק וספציפי הפועל על התאים המרכיבים את מרכז עיבוד הראייה במוח ((primary visual cortex. הגירוי מגביר את הפעילות העצבית בתאים ספציפיים במוח, ובעזרת תהליך מבוקר של תרגול ואימון נוצר שיפור משמעותי ברגישות לניגודיות (Contrast Sensitivity) וכתוצאה מכך, משתפרת גם חדות הראייה ואיכותה. במטופלים אמבליופיים נצפה גם שיפור תפקודי בראיה הדו-עינית. השיפור המושג באמצעות טיפול נוירו-וויז'ן נשמר לרוב לטווח ארוך, ללא צורך בטיפול נוסף.

הטיפול מבוסס היטב מבחינה קלינית ובעל אישורי FDA, CE-Mark ומשרד הבריאות. טיפול נוירו-ווז'ין הנו השיטה הטיפולית היחידה בעולם בעלת מידע קליני מוצק המוכיח את יעילותה בשיפור הראיה בעין עצלה במבוגרים ואשר יעילותה אושרה על ידי ה- FDA.

הרקע המדעי:
הרקע המדעי לטיפולי נוירו-וויז'ן, מתבסס על מספר מחקרים וגילויים פורצי דרך בתחום מדעי המוח וחקר הראיה.
הטכנולוגיה עושה שימוש בגירויים חזותיים מיוחדים על שם גאבור (i (Gabor Patch. דניס גאבור, פיסיקאי, חתן פרס נובל שפיתח אותן, מצא כי מטרת הגאבור יוצרת גירוי ראיה חזותי אופטימאלי התואם באופן מדויק את השדות הרצפטיביים בקורטקס הראייתיii.
מחקרם המפורסם של Hubel & Wiesel מ 1959iii בדק במעבדה את הפעילות החשמלית בקורטקס של חתול בתגובה לגירויים חזותיים שהציגו בפניו. מחקר זה גילה כי נוירונים ספציפיים בקורטקס הראייתי, מגיבים לגירויים חזותיים ספציפיים, וכי הפרמטרים המרכזיים המשפיעים הנם מיקום הגירוי במרחב, תדר הגירוי והזוית שלו. על פריצת דרך מדעית זו בהבנה הראשונית של תהליך עיבוד הראיה המתרחש במוח זכו השניים בפרס נובל לרפואה ב 1981.

במחקר שנערך מאוחר יותר, על ידי אורי פולט ואחריםiv נצפה קשר ישיר בין עוצמת הניגודיות ובין תגובתו של הנוירון בקורטקס הראייתי, עד רמה מסוימת, וכי בתבניות חזותיות מוגדרות, ניתן להגיע לגירוי מוגבר ולפעילות נוירולוגית משמעותית. כמו כן נצפה, כי קיימות גמישות ויכולת למידה של הקורטקס הראייתי בעזרת תרגול שיטתי בתבניות אלו, המאפשר לשפר את התפקוד הראייתי גם במבוגרים. השיפור בתפקוד הראייתי בא לידי ביטוי בשיפור בניגודיות ובשיפור בחדות הראייה.

תמצית חלקית של המחקר הקליני על טיפולי נוירו-וויז'ן:
הטיפול בשיטת נוירו-וויז'ן קיבל את אישור ה FDA לאחר שנערכה עבודה בהנחייתו (אורי פולט ואחריםv ), ובה נצפה שיפור בראייה לאחר הטיפול. בעבודה השתתפו מטופלים בטווח גילאים 9-55 שחדות הראיה שלהם בעין העצלה נעה בין 6/9 ל 6/30 אשר טופלו בשיטת נוירו-וויז'ן. קבוצת הביקורת, שהורכבה ממשתתפים בטווח גיל דומה ועם מידה דומה של חדות ראייה בעין העצלה טופלה במטרת גאבור ללא שינוי בכיוון ובתדר. תוצאות העבודה הראו שיפור של שתיים וחצי שורות של LogMar בחדות הראיה אצל 75% מהמטופלים ובקבוצת הביקורת לא חל שיפור בחדות הראיה, ההבדל שנצפה בין הקבוצות היה בעל מובהקות סטטיסטית. במעקב לאחר שנה מתום הטיפול ללא תרגול נוסף שימרו מרבית המטופלים את השיפור שנוצר בחדות הראיה.

בעבודה של Tan et al vi דווח על 55 מטופלים בעלי מיופיה נמוכה אשר טופלו בנוירו-וויז'ן, ושיפרו בממוצע 2.8 שורות LogMar בבדיקת חדות ראיה ללא תיקון לרחוק. בקבוצה נוספת של 41 פרסביופים (טווח גיל 41-55) נצפה שיפור של 1.6 שורות LogMar בחדות ראיה ללא תיקון לקרוב לאחר טיפול נוירו-וויז'ן. בביקורת לאחר שנה השתמר השיפור אצל מרבית המטופלים.

בעבודה נוספת של Tan et al vii נערך מחקר אקראי מבוקר, כפול סמויות, על קבוצת נבדקים בעלי מיופיה נמוכה אשר קיבלו טיפול נוירו-וויז'ן, מול קבוצת ביקורת אשר קיבלה טיפול דמה. יעילות הטיפול אושרה מחדש במחקר זה אשר השיג מובהקות סטטיסטית לקבוצת הטיפול.

Durrie et al viii בדק 17 מיופים (עד D1.75-), ו 21 פרסביופים בשלב מוקדם. (עד 2.25+) המחקר נערך בשני מרכזים נפרדים. 11 מיופים ו 18 פרסביופים קיבלו טיפול נוירו-וויז'ן, בעוד שקבוצת הביקורת אשר כללה 9 נבדקים קיבלה טיפול דמה. הן קבוצת הטיפול של המיופים והן של הפרסביופים שיפרו 2.2 שורות LogMar והרגישות לניגודיות השתפרה בכל התדרים. בקבוצת הביקורת לא נצפה שום שיפור. בנוסף, לא נמצא שום שינוי בערכי הרפרקציה בשתי הקבוצות לפני הטיפול ולאחריו.

Lim et al. ix דווח על מקרה מבחן בו מטופל יחיד, 5 שנים לאחר ניתוח לייזר לתיקון מיופיה, חווה נסיגה באיכות הראייה ועבר טיפול נוירו-וויז'ן. המטופל השיג שיפור של 2.8 שורות LogMar בעין ימין ושיפור של 1.6 שורות LogMar בעין שמאל.

Durrie et al x ערך מחקר רב מרכזי, פרוספקטיבי, רנדומאלי ומבוקר, הכולל קבוצת מטופלים לאחר ניתוח לייזר שביצעה טיפול נוירו-וויז'ן, וקבוצת ביקורת לאחר ניתוח לייזר אשר ביצעה טיפול דמה (משחקי מחשב). קבוצת המחקר כללה בסה"כ 98 עיניים. בבדיקת חדות ראיה ללא תיקון נצפה שיפור של 0.8 שורות בלוח Snelen וכן שיפור של 79% ברגישות לניגודיות. קבוצת הביקורת שיפרה 0.28 שורות בלוח Snelen ו 52% ברגישות לניגודיות. נבדקים לאחר ניתוח לייזר בעלי חדות ראיה נמוכה מ 6/6 שיפרו 1.56 שורות בלוח Snelen ו 90% שיפור ברגישות לניגודיות. לעומת קבוצת הביקורת אשר שיפרה 0.3 שורות בלוח Snelen ו 47% ברגישות לניגודיות. תוצאות מחקר זה רומזות כי נבדקים בעלי ראיה ירודה השתפרו יותר מנבדקים בעלי ראיה טובה יותר, וייתכן וכי ישנה מגבלה ליכולת השיפור המושג בתפקוד הקורטס הראייתי.

כיצד מתבצע הטיפול?
לאחר בדיקת עיניים שגרתית הנערכת במרפאה, נתוני המטופל מוזנים לתוכנת מחשב מיוחדת הבונה למטופל תוכנית טיפול אישית. הטיפול בנוי מסדרה של 40-30 תרגולים הנערכים מול מסך המחשב, כחצי שעה כל תרגול, על המטופל לבצע 3 תרגולים בשבוע. הטיפול הראשון נערך באופן מודרך במרפאה, ושאר הטיפולים נעשים בביתו של המטופל מול מחשבו האישי. לאורך תקופת התרגולים, על המטופל להגיע למרפאה למספר בדיקות מעקב, בהן נמדד השיפור בראייה ותוצאות המדידות מוזנות למערכת.

בשלושת התרגולים הראשונים, המערכת לומדת את המטופל ומבצעת מיפוי מדויק של תפקודי מרכז הראיה במוח, לאחר מיפוי זה, המערכת בונה למטופל תוכנית אימון אישית. התוכנית דינאמית ומשתנה בהתאם להתקדמות המטופל, וכן בהתאם לבדיקות המעקב המוזנות למערכת לאורך הטיפול.
בסיום כל תרגול ביתי, משודרות תוצאות התרגול אוטומטית באמצעות האינטרנט אל שרתי החברה, שם מחושב הטיפול הבא על ידי אלגוריתם מיוחד ומשודר בחזרה אל מחשב המטופל.

מהן האינדיקציות הטיפוליות?
עין עצלה:
הסובלים מעין עצלה בני 9- 55, שחדות הראייה שלהם נעה בין 6/60 ל – 6/9 ופזילתם עד 8 פריזמות. (על רקע פזילה, אנאיזומטרופיה או שניהם)

קוצר ראיה נמוך:
מעל גיל 9 עם מיופייה יציבה, חדות ראיה ללא משקפיים: 6/24 – 6/8.5 ( 0.20 – 0.60 Log Mar ), עד 1.5- דיופטר, ועד 0.75- צילינדר

פרסביופיה בשלב ראשוני:
טווח גיל 55 – 40, חדות ראיה ללא משקפי קריאה: 6/24 – 6/9.5 ( 0.20 – 0.60 Log Mar ) עד 1.50+ דיופטר לקריאה,

לאחר ניתוח לייזר:
טיפול משלים לאנשים לאחר ניתוח לייזר עם נסיגה קלה באיכות הראיה, ירידה ברגישות לניגודיות, או תיקון לא אופטימאלי.

לאחר ניתוחי קטרקט:
טיפול משלים לאחר ניתוחי קטרקט לאנשים המתקשים להתרגל לראיה לאחר הניתוח כתוצאה מתיקון לא אופטימלי, ירידה ברגישות לניגודיות או תופעות לוואי של עדשות מולטי-פוקליות. הטיפול משפר את הרגישות לניגודיות, ואת חדות הראיה ואיכותה.

מה ניתן להשיג בטיפול?
על פי הספרות הקלינית וכן על פי הניסיון המסחרי, למעלה מ 85% מהמטופלים שהתאימו לטיפול ואשר סיימו אותו משפרים בממוצע כ 2.5 שורות בלוח חדות ראיה ((ETDRS ושיפור ממוצע של 100% ברגישות לניגודיות (FACT Sine Wave). בעין עצלה נצפה גם שיפור תפקודי בראיה הדו- עינית.

מטרת הטיפול בעין עצלה לשפר את הראיה כשהמטופל מרכיב תיקון מלא.

מטרת הטיפולים לקוצר ראייה נמוך, פרסביופיה בשלב ראשוני ולאחר ניתוח לייזר: לאפשר למטופל חדות ראיה טובה יותר ללא משקפיים, למרות הליקוי הקל, ולהקטין את התלות שלו במשקפיים (מטופלים רבים מוותרים על המשקפיים לחלוטין).

בפרסביופיה, ניתן לדחות את הצורך במשקפי קריאה בכמה שנים, במיופיה נמוכה ניתן להקטין או לבטל את התלות במשקפיים.

מטרת הטיפולים לאחר ניתוח קטרקט היא לשפר את שביעות הרצון של המטופל מהניתוח ולקצר את תהליך ההסתגלות לאחריו. הטיפול משפר את חדות הראיה ואת הרגישות לניגודיות בפרק זמן קצר ואפקטיבי.

לקבלת פרטים נוספים ולהתנסות בטכנולוגיה נא ליצור קשר עם:

יאיר יהב
טלשיר טכנולוגיות רפואיות
077-2123272
054-4388379

ביבליוגרפיה:

1. [1] Gabor (1946), Theory of Communication. Journal of the Institute of Electrical Engineers, London, 93, 429-457).

2. [Daugman. Two-dimensional spectral analysis of cortical receptive field profiles. Vision Res 1980; 20:847-56. [2

3. [3] Hubel & Wiesel (1959). Receptive fields of single neurons in the cat’s striate cortex. J Physiol (Lond) 148:574-591

4. [4] Polat U., Mizobe, K., Kasamatsu, T., Norcia A.M. (1998). Collinear stimuli regulate visual responses depending on Cell's contrast threshold. Nature, 391, 580-584

5. [5] Polat U, Ma-Naim T, Belkin M, Sagi D. Improving vision in adult amblyopia by perceptual learning. PNAS. 2004 Apr 27;101(17):6692-7. Epub 2004 Apr 19.

6. [6] Donald Tan , Chua Wei Han, Allan Fong. The Alternative Approach to Visual Blur:

NeuroVision Treatment (NVCÔ) for Myopia, Post-Refractive Surgery and Presbyopia.

Singapore Eye Research Institute (SERI) 1; Singapore National Eye Centre (SNEC);

Department of Ophthalmology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of

Singapore

7. [7] A Randomised Controlled Trial Evaluating the Efficacy of Neurovision's Neural Vision

Correction Technology in Enhancing Unaided Visual Acuity in Adults with Low Myopia

Muhammad Nazarul, Allan Fong, Donald Tan. Singapore Eye Research Institute (SERI);

Singapore National Eye Centre (SNEC); Department of Ophthalmology, Yong Loo Lin

School of Medicine, National University of Singapore

8. [8] Durrie D, McMinn PS. Computer-based primary visual cortex training for treatment of low myopia and early presbyopia. Trans Am Ophthalmol Soc. 2007;105:132-8; discussion 138-40.

9. [9] Lim KL, Fam HB. NeuroVision treatment for low myopia following LASIK regression. J Refract Surg. 2006 Apr;22(4):406-8.

10. [10] George O. Waring IV, MD, Daniel S. Durrie, MD. "NeuroLASIK – Can surgeons improve LASIK outcomes by training the visual cortex?" Cataract and Refractive Surgery Today, Aug 2008; 52-53.

המשך קריאה

One Response to טיפולים לשיפור הראייה נוירו-וויז'ן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *