תבניות טופוגרפיות של הקרנית התקינה והקרנית הקרטוקונית

מאת: פרופ' אבי סלומון ובאדיבותו, יחידת הקרנית, מחלקת עיניים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים
מתוך כתב העת הישראלי לעדכונים בעיניים, מס' 10 , נובמבר 2009 כל הזכויות שמורות למחבר.

על פי עבודותיו של רבינוביץ', קיימות 10 תבניות בסיסיות בקרנית התקינה ( 6). תבניות אלו מדגימות מצבים סימטריים, מצבים לא סימטריים אך בגדר התקין, ומצבים לא סימטריים שבהם יש חשד
גבוה לקרטוקונוס מוקדם. תבניות אלו מוצגות בתמונה 1.

 

תמונה 1: עשר התבניות של מיפוי הקרנית ( 6). התבנית התחתונה מצד ימין ( AB/SRAX ) נחשבת לייחודית לקרטוקונוס

11זהוי קרטוקונוס מוקדם בטופוגרפיה

 

 

עשר התבניות נחלקות ל 3- קבוצות (תמונה 1)

תבניות סימטריות:

 • תבנית מספר 1-Round

 • תבנית מספר 2- Oval

 • תבנית מספר 6-Symmetric Bowtie

תבניות לא סימטריות:

 • תבנית 3-Superior Steep

 • תבנית 4-Inferior Steep

 • תבנית 5-Irregular

 • תבנית 7-Symmetric Bowtie + SRAX

 • תבנית 8-Asymmetric Bowtie + Inferior Steep

 • תבנית 9-Asymmetric Bowtie + Superior Steep

תבנית מספר Axes Asymmetric Bowtie + Skewed Radial) AB/SRAX :10. זוהי תבנית שאינה קיימת בקרנית תקינה, וקיומה מחשיד לקרטוקונוס מוקדם בסבירות גבוהה.

תבניות אלו מבוססות על מספר צורות יסוד

 • Steep (קמירות יתר): יכולה להיות עליונה או תחתונה.

 • Bowtie (עניבת פרפר): יכולה להיות סימטרית או לא סימטרית.

 • Skewed Radial Axes) SRAX ): זיוות של צירי המשנה.

תבנית ה– SRAX היא הביטוי הקלאסי של אסטיגמציה לא רגולרית, שבה קיימת זווית כלשהי בין צירי המשנה הקמורים. כאשר צירים אלו נמצאים על קו ישר (יש ביניהם זווית של 180° ), האסטיגמציה רגולרית, ואז התבנית נקראת Asymmetric Bowtie תמונה a2
כאשר הזווית שונה מ 180°- נוצר זיוות ( Skewing ) בין הצירים. אם קיימת סטייה (זיוות) של יותר 30°- מהמרידיאן האנכי, הסטייה הזו נחשבת לפתולוגית ונקראת SRAX . השילוב של אסימטריה עם זיוות של יותר מ 30°- נקרא AB/SRAX תמונה b2 והוא בד"כ ביטוי טופוגרפי מוקדם לקרטוקונוס.
תמונה 3 מדגימה את אופן חישוב הזווית ב– SRAX . תבנית ה– AB/SRAX נמצאת רק לעתים נדירות בקרנית תקינה (בפחות מ 0.5%- מקרניות תקינות), ולכן היא ייחודית מבחינת יכולת הניבוי שלה. באנשים עם קרטוקונוס בעין אחת, שפיתחו קרטוקונוס מאוחר יותר גם בעין השנייה, היה זה המדד המנבא החזק ביותר להתקדמות לקרטוקונוס בעין השנייה.
תמונה 4 מדגימה טופוגרפיה של קרנית של מועמד שהגיע לבדיקת התאמה לניתוח תשבורת.
במיפוי ניתן לראות אסימטריה הן בצורה והן במידת הקמירות Asymmetric Bowtie

2זהוי קרטוקונוס מוקדם בטופוגרפיה

תמונה 2: a - שני המרידיאנים הקמורים נמצאים על אותו קו אנכי. זוהי תמונה של Asymmetric Bowtie AB תמונה B שני המרידיאנים התלולים נמצאים בזיוות מסוים הזיוות של המרידיאן הקמור העליון ביחס לציר האנכי הוא יותר מ 30°- . זוהי תמונה של AB/SRAX

3זהוי קרטוקונוס מוקדם בטופוגרפיה

תמונה 3: אופן חישוב הזווית בין שני המרידיאנים הקמורים. Θ היא הזווית הקטנה יותר הנוצרת בין שני המרידיאנים הקמורים. זווית ה- SRAX היא 180° מינוס זווית ה- Θ

 

זהוי קרטוקונוס מוקדם בטופוגרפיה4

תמונה 4: טופוגרפיה של הקרנית המדגימה AB/IS Asymmetric Bowtie/) (Inferior Steep (תבנית מספר 8 בתמונה1) במועמד שהגיע לבדיקת התאמה לקראת ניתוח תשבורת

 
 


 

זהוי קרטוקונוס מוקדם בטופוגרפיה5

תמונה 5א: טופוגרפיה של הקרנית בעין שמאל המדגימה AB/SRAX (תבנית מספר 10 בתמונה 1)

תמונה 5ב: טופוגרפיה של העין הימנית המדגימה קרטוקונוס. ניתן לראות שצורת הקרטוקונוס בעין זו מזכירה את התבנית הטופוגרפית בעין שמאל. תבנית ה- AB/SRAX נחשבת כמנבאת של קרטוקונוס מוקדם, בעיקר אם בעין השנייה קיים קרטוקונוס

תמונה 5ב: טופוגרפיה של העין הימנית המדגימה קרטוקונוס. ניתן לראות שצורת הקרטוקונוס בעין זו מזכירה את התבנית הטופוגרפית בעין שמאל. תבנית ה- AB/SRAX נחשבת כמנבאת של קרטוקונוס מוקדם, בעיקר אם בעין השנייה קיים קרטוקונוס

החלק התחתון של התבנית קמור יותר מהחלק העליון. הזיוות בין הצירים הקמורים קיים, אך אינו עולה על 30 מעלות. ולכן התבנית הזו מתאימה ל Asymmetric Bowtie + Inferior Steep ) AB/IS ) (תבנית 8 בתמונה 1).

תמונה 5א מדגימה זיוות גבוה בין הציר הקמור התחתון לציר הקמור העליון ( SRAX ), עם קמירות גדולה יותר בחלק התחתון

48.81 D ביחס לחלק העליון ( AB) (47.24 D ), וביחד המיפוי מדגים AB/SRAX (המתאים לתבנית 10 בתמונה 1).
בעין השנייה של אותו נבדק (תמונה 5ב) קיים קרטוקונוס לכל דבר, בתבנית המזכירה את זו של העין השמאלית.
במצב זה ניתן לראות שתבנית ה– AB/SRAX בעין שמאל מנבאת התקדמות לקרטוקונוס, במיוחד כאשר בעין השנייה קיים קרטוקונוס אמיתי.


קרטוקונוס
– תחילת המאמר

קרטוקונוס- המשך המאמר


המשך קריאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *