בחינות באופטומטריה ספטמבר 2009 שלב ב' חלק 3

50. לאיזה מהמצבים הבאים אין פרופיל גיל מסוים?

א. VITREOUS HAEMORRAGE
ב. CENTRAL SEROUS RETINOPATHY
ג. MACULAR HOLE
ד. EXUDATIVE MACULAR DEGENERATION

9

51. איזה מהתופעות הבאות אינה גורמת לירידה בחדות הראייה לאחר ניתוח
PRK (PHOTOREFRACTIVE KERATECTOMY)?

א. REDUCED CORNEAL SENSITIVITY
ב. RESIDUAL STROMAL CENTRAL ISLANDS
ג. עובי אפיתל לא סדיר
ד. הפחתת איכות הדמעות

52. איזה מהמשפטים הבאים נכון בהתייחס ל:
OPTICAL ABERRATION OF SPHERICAL LENSES

א. האזור ההיקפי הקמור יותר של הקרנית נוטה לבטל עיוות ספרי
ב. הטווח האופייני של ABERRATION CHROMATIC בעין אנושית הוא, D 2.50 לערך
ג. אצל אמטרופ (EMMETROPE) אור כחול מתרכז בעיקר לפני הרשתית והאור האדום מתרכז מאחוריה
ד. הטיית העדשה לאורך הציר האופקי תגרום ל- SPHERE באותו הסימן ול- CYLINDER בסימן
המנוגד לאורך ציר זה

53. מטופל בן 65 מופיע עם טשטוש ראייה הדרגתי בעין אחת, ב- AMSLER CHART ישנו עיוות.
המטופל מעשן ונוטל תרופות ללחץ דם. איזה צירוף של שתי אבחנות הוא הסביר ביותר במקרה זה?

א. MACULAR HOLE END B.R.V.O. – REALETED MACULAR OEDEMA
ב. PSEUDOPHAKIC C.M.E. – DIABETIC MACULOPATHY
ג. WET A.M.D. AND MACULAR HOLE
ד. DIABETIC MACULOPATHY AND B.R.V.O. – RELATED MACULAR OEDEMA

54. איזו שיטת צביעה היא הטובה ביותר לאבחון LID WIPER EPITHELIOPATHY?

א. SODIUM FLUORESCEIN
ב. ROSE BENGAL
ג. LISSAMMINE GREEN
ד. אף אחד מהנ"ל

55. בביצוע בדיקת ALTERNATING COVER TEST, מטופל עם NORMAL CORRESPONDENCE
מדווח שהמטרה נעה שמאלה ומעלה כשהעין הימנית גלויה והעין השמאלית מכוסה.
איזה מהאבחנות הבאות היא הסבירה ביותר?

א. EXO AND RIGHT HYPO
ב. EXO END LEFT HYPO
ג. ESO AND LEFT HYPO
ד. ESO AND LEFT HYPER

10

56. למטופל בן 71 עם ראייה ירודה, יש תיקון לרחוק של D 3.00+ דרך עדשה D 5.50+ במסגרת בדיקה
הוא בקושי יכול לקרוא אותיות בגודל M 2 במרחק 40 ס"מ, מהי האות הקטנה ביותר שאפשר לצפות
שיקרא בקושי במרחק 20 ס"מ בעזרת עדשה עם כוח כולל של D 8.00+ במסגרת הבדיקה?

א. M 0.5
ב. M 2.0
ג. M 4.0
ד. M 0.9

57. בדיקת JACKSON CROSS CYLINDER מתחילה עם עדשת 90 X 2.75- 1.00- מול עינו של
המטופל. אם תיקון כוח הצילינדר משתנה ל- 90 X 0.75-, כוח העדשה הספרית יהיה:

א. D 3.00-
ב. D 1.50-
ג. D 2.00-
ד. D 2.50-

58. שימוש ממושך בסטרואידים עשוי לגרום להתפתחות של:

א. הפחתת שדה ראייה
ב. MACULAR OEDEMA
ג. ANGULAR BELPHROCONJUNCTIVITIS
ד. עכירות בזגוגית מסוג – ASTREROID HYALOSIS

59. מטופל בן 25 מתלונן על איבוד ראייה פתאומי בעין השמאלית, ללא סממנים אחרים. בדיקת שדה
ראייה הראתה סקוטומה מרכזית בעין שמאל. בדיקת אופטלמוסקופיה הראתה הרמה של ראש עצב
הראייה בעין שמאל ללא ממצאים חריגים נוספים. האבחנה הסבירה ביותר היא:

א. PAPILITIS
ב. PAPILLEDEMA
ג. MELANOCYTOMA
ד. CENTRAL RETINAL ARTERY OCCLUSION FOR OS

60. בניהול של AGE RELATED MACULAR DEGENERATION איזו מהאמירות נכונה?

א. DRUSEN קשים במקולה מעלים את הסיכון ל- SUBRETINAL NEOVASCULARISATION
ב. אטרופיה אזורית מצריכה טיפול ב- ARGON LASER PHOTOCOAGULATION
ג. מטמורפוסיה פתאומית דורשת הפניה דחופה
ד. עזרים לראייה ירודה לא מועילים אצל מטופלים עם SUBRETINAL NEOVASCULARISATION

11
61-62. בבדיקת ברטינוסקופיה של ילד בן 9 נמצאו אצל 3 אופטומטריסטים 3 תוצאות הנ"ל:

1. 105 X 1.75- / 0.75-
2. 070 X 1.00- / 1.00-
3. 080 X 0.50- / 0.25+

61. עם איזה מרשם היית מתחיל את הבדיקה הסובייקטיבית?

א. 85 X 1.00- / PLANO
ב. 80 X 0.50- / 2.00-
ג. 90 X 1.25- / 0.50-
ד. 95 X 0.75- / 0.75-

62. חדות הראייה של הילד אחרי הבדיקה הסובייקטיבית היא של 6/6. מה השלב הבא?

א. מתן תיקון מלא
ב. הרחבת אישונים
ג. בדיקת ערפול (FOGGING)
ד. קרטומטר

63-65. ילד בן 5 מגיע למרפאה עקב הפנייה מהגן, הילד והאמא לא מדווחים על תלונות.

חדות ראייה: עין ימין 6/6
עין שמאל 6/30

ברטינוסקופיה סטטית: 6/6 = 1.00+ R
6/15 = 180 X 2.00- / 5.50+ L

בדיקה אחרי ציקלופלגיה: 6/6 = 2.50+ R
-6/15 = 180 X 2.00- / 6.75+ L

אין סטריופסיס
בדיקת מבחן כיסוי (UNILATERAL COVER TEST) עם התיקון אחרי ברטינוסקופיה לא
מראה תנועה. בדיקת לחץ תוך עיני MM HG 17 R
MM HG 18 L

בדיקת ויזוסקופיה R CENTRAL AND STEADY
L CENTRAL AND UNSTEADY

63. מה המרשם שתיתן לילד?

א. 2.50+ R
180 X 2.00- / 5.50+ L
ב. 1.00+ R
180 X 2.00- / 3.00+ L
ג. (לא ניתן לשחזור עדיין (!

ד. (לא ניתן לשחזור עדיין (!

12

64. הילד קיבל מרשם וחזר אחרי חודש לפי המלצתנו. חדות הראייה עם המשקפיים הינה:

עין ימין 6/6 לרחוק 1 J לקרוב
עין שמאל 6/15 לרחוק 5 J לקרוב

מה ההמלצה הכי נכונה בשלב זה?

א. ניסיון לעדשות מגע
ב. משקפיים ביפוקליות עם תרגילי עיניים
ג. משקפיים ביפוקליות עם סגירה חלקית (חלק מהזמן) של עין ימין
ד. סגירה חלקית (חלק מהזמן) של עין ימין

65. הילד חוזר אחרי 9 חודשים וההורים רוצים לנסות עדשות מגע מסיבה אסטטית.
בבדיקה סובייקטיבית יבשה נמצא:

1.00+ R
180 X 2.25- / 5.00+ L

בדיקת קרטומטר

180 @ 7.80 X 90 @ 7.75 R
90 @ 7.40 X 180 @ 7.80 L

איזה עדשה ראשונית היית מתאים לעין שמאל?
א. DS 5.50+ / 9.3 DIAM 7.8 .C.B קשה ספרית
ב. DS 4.75+ / 9.3 DIAM 7.6 .C.B קשה ספרית
ג. רכה טורית 180 X 2.25- / 6.00+
ד. רכה טורית 180 X 1.75- / 5.50+

66-68. נהג משאית בן 55 מגיע עם תלונה של טשטוש מרחוק. יש לו משקפיים לקריאה שרכש לפני שנה:

ס"מ 33 ב 1 J 90 X 0.25- / 1.50+ R
ס"מ 33 ב 1 J 80 X 0.25- / 1.25+ L

חדות ראייה ללא משקפיים לרחוק היא:

ימין 6/15
שמאל 6/12

66. מה המרשם הצפוי לרחוק?

א. R PLANO
L PLANO
ב. 90 X 0.25- / 1.00+ R
80 X 0.25- / 0.75+ L
ג. 90 X 0.25- / 1.00- R
80 X 0.25- / 0.75- L
ד. 90 X 0.25- / 0.50- R
80 X 0.75- / 0.50- L
13
67. מה יכולה להיות הסיבה לשינוי?

א. סוכרת
ב. קטרקט גרעיני
ג. CENTRAL SEROUS RETINOPATHY
ד. ניוון מקולרי

68. המטופל קיבל משקפיים מולטיפוקל וחזר אחרי שבועיים עקב טשטוש בזמן הנהיגה, בודקים
אותו שוב ואין שום שינוי במספר. מהו הטיפול המומלץ?

א. להעלות את המרכז האופטי של העדשות המולטיפוקל
ב. להוריד את המרכז האופטי של העדשות המולטיפוקל
ג. להעלות את המספר
ד. להוריד את המספר

69-70. אישה בת 30 מגיעה למרפאה כיוון שאבדו לה המשקפיים שהיא רכשה לפני חודשיים, מזמינים לה
את אותו מרשם ומספקים לה משקפיים חדשים.

4.00- R
4.00- L

69. האישה חוזרת אחרי שבוע עם תלונה שהיא מרגישה שהעיניים שלה נכנסות פנימה, מה יכולה להיות
הסיבה לתלונה?

א. מרחק בין אישונים לא תקין
ב. יתר אקומודציה
ג. מיאסטניה גרביס
ד. כל התשובות נכונות

70. בהנחה שבריאות העינית והכללית תקינה, המרחק בין האישונים תקין, והאקומודציה תקינה מה יכולה
להיות הסיבה לתלונה?

א. עדשות א-ספריות
ב. קימור המשטח הקדמי של העדשה
ג. זווית פנטוסקופית
ד. עובי מרכזי של העדשה

71-75. מטופלת בת 76 מגיעה למרפאה עקב קושי לקרוא לבשל וגם לפעמים לצפות בטלוויזיה. היא
טוענת שהתלונות שלה הופיעו לפני שבועיים. היא מאד רגישה לאור ומסתנוורת מהר וכשהיא
קוראת תוספת אור עוזרת לה מאד. היא סובלת מסוכרת ויתר לחץ דם שכרגע מאוזנים היא
נוטלת מולטיויטמינים.

חדות הראייה עם משקפיים ביפוקל:

לרחוק ימין 6/18 שמאל 6/9 אין שיפור עם PIN-HOLE
לקרוב ימין 5 J שמאל 3 J ביחד 3 J

מבחן כיסוי עם משקפיים אורטו לרחוק
10 אקסופוריה לקרוב
14
בדיקת לחץ תוך עיני גולדמן MM HG 17 L MM HG 16 R

לקרוב 00/00/00 (לא ניתן לשחזור עדיין (!

71. מה הסיבה הפחות סבירה לתלונות של המטופלת?

א. בצקת סוכרתית במקולה DIABETIC MACULAR EDEMA
ב. חור מקולרי MACULAR HOLE
ג. ניוון אטרופי במקולה ATROPHIC MACULAR DEGENERATION
ד. ירוד CATARACT

72. איזה בדיקה משמשת לאבחון חור במקולה?

א. WATZKE-ALLEN TEST
ב. PHOTOSTRESS TEST
ג. CONTRAST SENSITIVITY
ד. CONFRONTATION
Confrontation=gezichtsveld test met handjes pipoclown

73. בדיקת אישונים , תקין
תנועות עיניים תקינות
CONFRONTATION מלא
RED CUP TEST, שלילי
PHOTOSTRESS TEST –
שמאל התאוששות 60 שניות
ימין התאוששות 80 שניות
בדיקת אמסלר מטמורפוסיה בצד ימין

מה תראה לנו תוצאת בדיקות ה- PHOTOSTRESS?

א. ימין ושמאל לא תקינים
ב. ימין תקין ושמאל לא תקין
ג. ימין לא תקין ושמאל תקין
ד. אף אחת מהתשובות אינה נכונה

74. מהי הבדיקה הנוספת האבחנתית ביותר לבצע על המטופלת?

א. OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPH
=echo netvlies maakt
ב. HUMPHREY VISUAL FIELD
ג. DISC DOPPLER OPTIC
ד. FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY
=om te kamen met fluor op lekkage bloedvaten..zwart/wit retina

75. מה הטיפול הכי טוב למקרה הנ"ל?

א. BENZAKEIN INJECTION
ב. CATARACT SURGERY
ג. SURGERY VITRECTOMY
ד. VITAMINS

המשך קריאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *