בחינות באופטומטריה ספטמבר 2009 שלב ב' חלק 1

שלב ב'

1. באיזה מצב נמצא CENTROCECAL SCOTOMA?

א. PAPILLEDEMA
***** ב. AION
***** ג. PAPILLITIS
ד. RETINIOSCHISIS
retinosc=netvlies spljitsing 2lagen door cysten
papil=meestal pas laat klachten
aion= soort trombose/infarct bloedvat optic nerve
papillitis= ontstekking papil gaat samen met samen met zwarte plekken,kan leiden tot blindheid

2. סממניה של סוכרת TYPE I כוללים את כל הנ"ל פרט ל:

***** א. עליה במשקל
ב. צמא
ג. עייפות
ד. עלפון

3. איזו תגובת אישונים חריגה יכולה להיגרם ע"י ירידה באספקת דם של עורק בזילארי או של עמוד
השדרה אצל חולה מבוגר?

א. HORNER'S SYNDROME
ב. ADIE'S TONIC PUPIL
ג. ARGYLL ROBERTSON PUPIL
ד. R.A.P.D.

4. מטופל מדווח על כפילות ראיה בשדה שמאלי תחתון (עדשה אדומה לפני עין ימין), כאשר אור לבן מופיע
יותר רחוק מהאור האדום לכיוון שמאלה ולמטה, השריר שהוא בתת פעילות (פגיעה חלקית) הוא?

א. LEFT INFERIOR RECTUS
ב. RIGHT INFERIOR RECTUS
ג. LEFT SUPERIOR OBLIQUE
ד. LEFT INFERIOR OBLIQUE

5. איזה משפט אינו נכון? ATHEROSCLEROSIS:

א. מתרחש מוקדם בקרב מטופלים סוכרתיים
ב. חמור יותר בקרב מטופלים סוכרתיים
ג. מהווה סיכון באירועים מוחיים (CERBEBOVASCULAR)
ד. הפיך עם נטילת אספירין

6. איזה מהנ"ל אינו מפחית יצור דמעות:

א. AUTO-IMMUNE LACRIMAL GLAND DISEASE
ב. HERPES ZOSTER
ג. KERATOCONUS
***** ד. הרכבת עדשות מגע לטווח ארוך
1
7. כאשר מסתכלים עם עדשת GONIOSCOPY לתוך הזווית רואים מבחוץ כלפי פנים (לכיוון תוך העין)?

א. TRABECULAR MESHWERK, SCHWALBE'S LINE, SCLERAL SPUR, CILIARY BODY, IRIS.
ב. CHWALBE'S LINE, SCLERAL SPUR, IRIS, TRABECULAR MESHWERK, CILIARY BODY.
ג. SCHWALBE'S LINE, TRABECULAR MESHWERK, SCLERAL SPUR, CILIARY BODY, IRIS.
ד. SCLERAL SPUR, TRABECULAR MESHWERK, SCHWALBE'S LINE, CILIARY BODY, IRIS.

10-8. אישה בת 44 עם פזילה קבועה (איזוטרופיה) של 10 פריזמות באה להתייעצות, היא מבקשת
עדשות מגע. אין לה תלונות ועד כה היא לא השתמשה בעדשות מגע, מרשם המשקפיים שלה הוא:

6/60 1.00- L.E. 6/9 110 X 0.75- / 0.75- .R.E

בבדיקה סובייקטיבית חדשה:

6/36 5.00- L.E. 6/9 115 X 1.00- / 0.75- .R.E

מדידות קרטומטריה

90 @ 7.85 180 @ 7.85 .E.L 90 @ 7.80 180 @ 7.80 .E.R

שניות: 12 – .T.U.B.T

8. איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר לגבי מקרה זה?

א. המטופלת תבחין בראייה עומק הזבוב של טיטמוס
ב. כאשר היא מסתכלת על WORTH 4 DOT TEST עם פילטר ירוק לפני עין ימין, היא רואה
שלושה עיגולים בצבע ירוק כאשר על לוח הבדיקה יש שני עיגולים ירוקים
ג. החולה הזו איננה רואה צלב כאשר היא מסתכלת דרך עדשות בגוליני
ד. למטופלת יש סטראופסיס של 300

9. לחולה שקריאות הקרטומטר ההוריזונטליות והורטיקאליות, אבל ממצא הרפרקציה
במשקפי הבדיקה מראה אסטיגמציה פירושו:

א. שהתיקון המבוקש הוא ספרי
ב. שהאופטומטריסט שגה במדידת הקרטומטר או ברפרקציה
ג. שהעדשה המומלצת תהיה רכה טוריק
ד. שהעדשה המומלצת תהיה .P.G.R

10. תיקון מלא בעדשת מגע לעין שמאל, יגרום קרוב לודאי לתוצאה הבאה:

א. דיפלופיה במבט בגבהים שונים
ב. אי נוחות
ג. הקטנה של זוית הפזילה במבט למרחק
ד. שיפור בראייה סטריאוסקופים
2
11-13. מטופל בן 25 שמגיע למרפאה מתלונן על לחץ בצד השמאלי של האף ממשקפיו.
מסיר את המשקפיים, אתה מבחין בדרמטיטיס בין האוזן לרקה בצד אחד של הראש.
המרשם שלו הוא:

5.00+ RE 7.00+ LE עם BI PRISM בשני הצדדים, הוא מבקש מסגרת חדשה למשקפיים
עם עדשות קלות יותר.
Dermatitis huidaandoening)

11. הדרמטיטיס נגרמת ככל הנראה על ידי:

א. מחלת עור כרונית הקשורה למתח
ב. תגובה לניקל במסגרת המשקפיים
ג. תגובה לטיטניום במסגרת המשקפיים
ד. תגובה ללחץ המשקפיים בלבד

12. כדי להפחית את הלחץ בצד השמאלי של האף, הבעיה תיפתר ככל הנראה על ידי:

א. הגדלת הזווית בין החזית לזרוע הימנית
ב. הגדלת הזווית בין החזית לזרוע השמאלית
ג. הגדלת האורך לכיפוף
ד. החלפת מגיני האף פלסטיק בשני מגיני האף לסיליקון

13. אם החלטת להתאים למטופל זה עדשות אספריות, באיזו מהתשובות להלן שני המשפטים נכונים
בנוגע להתאמת עדשות אספריות?

א. (1) יש לקבוע במסגרת מהי הזווית הפנטוסקופית ולהוריד את המרכז האופטי ב-4 מ"מ לכל שתי
מעלות של הזווית; (2) מכיוון שהעדשה אספרית, הפריזמה חייבת להיות מלוטשת בתוכה,
כאשר מייצרים את העדשה
ב. (1) יש למדוד את ה-PD של כל עין (MONOCULAR); (2) יש לקבוע את גובה המרכז
האופטי עבור כל אחת מהעיניים
ג. (1) הצורך בהסטת המרכז, יפחת במידה המירבית על ידי בחירת מסגרת בגודל הנכון;
(2) יש לפצל את ה-PD עבור כל עדשה, לדוגמא ב-PD של 66 מ"מ קובעים את המרכזים
ב-33 מ"מ עבור כל עין
ד. (1) בחירת מסגרת עם עדשה ממורכזת אנכית תמזער את משקל העדשה ואת עובייה; (2) היות
שהמרשם (RX) גבוה, אין צורך להזמין פריזמה מלוטשת בתוכו, מכיוון שניתן ליצור זאת על ידי
הסטת המרכז

14. הזווית המשנית בפזילה (ANGEL OF SECONDARY DEVIATION) נמדדת כאשר-

א. בפזילה קומיטנטית (COMITANT STRABISMUS) העין הלא פוזלת מתמקדת (FIXATES)
ב. בפזילה קומיטנטית העין הפוזלת מתמקדת
ג. בפזילה לא קומיטנטית (NONCOMITANT STRABISMUS) העין הלא פוזלת מתמקדת
ד. בפזילה לא קומיטנטית העין הפוזלת מתמקדת

15. באיזו בדיקה לא נבדק העצב האופטי?

א. CONTRAST SENSITIVITY
ב. ULTRA SOUND PROBE
ג. PUPIL REACTIONS
ד. COLOUR VISION ASSESSMENT

3
16. כיב קרנית תמיד מתחיל ב:

א. דפקט אפיתליאלי
ב. עכירות סטרומלית
ג. שימוש בעדשות מגע
ד. זהום ראשוני

17. כל הבאים משמשים בטיפול בשריטה בקרנית, פרט ל:

א. עדשת מגע טיפולית
ב. אנטיביוטיקה טופיקלית
ג. תכשיר נוגד דלקת לא סטרואיד לי (NSAID) דרך הפה
ד. סטרואידים טופיקליים

18. איזו אמירה אינה נכונה?

א. הראייה התפקודית חוזרת באותו יום לאחר ניתוח הלסיק LASIK
ב. בראיית בין ערביים ה- CONTRAST SENSITIVITY חוזר מעבר לתחום התדירות
המרחבית בתוך 3 חודשים שלאחר ניתוח הלסיק
ג. נסיגה רפלקטיבית יותר שכיחה לאחר ניתוח לסיק לתיקון 4.00+ מאשר לתיקון 4.00-
ד. כאשר מטפלים בקוצר ראייה נמוך ובינוני, התוצאות של
ADVANCED SURFACE ABLATIONS ניתנות להשוואה עם LASIK
סמוך לחודש לאחר הניתוח

19. בלזיה (LESION) במחלת III CN בדרך כלל רואים את כל הנ"ל חוץ מ:

א. אישון מורחב
ב. PTOSIS מוחלט
ג. העין מסתובבת למטה והחוצה
ד. CONSTRICTED PUPIL

20. מי מהתרחישים להלן, מתאר את התדרדרות הראייה עד לעיוורון בשל גלאוקומה פתוחת זווית

א. תקין – מוות תאי גנגליון – איבוד סיבי עצב – שינויים בכלי הדם – נזק לשדה הראייה
ב. תקין – מוות תאי גנגליון – איבוד סיבי עצב – נזק לשדה הראייה
ג. תקין – שינויים בכלי הדם – איבוד סיבי עצב – נזק לשדה הראייה
ד. שינויים בכלי הדם – נזק לשדה הראייה – שינויים בלחץ תוך עיני

21. סממני הלבקנות (ALBINISM) כוללים אץ כל הנ"ל פרט ל:

א. SECTORIAL TRANSILLUMINATION
ב. ניסטגמוס NYSTAGMUS
ג. POVIAL HYPOPLASIA
ד. הצטלבות אבנורמלית של ראש העצב האופטי
4

22. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון בהתייחס ל- ?ANISOCORIA

א. בשיתוק של העצב ה-3 האישון הלא תקין מורחב
ב. במצב של PUPIL ACUTE HOLMES-ADIS האישון הלא תקין מורחב
ג. ב- HORNER'S SYNDROM האישון הלא תקין מורחב
ד. בעקבות טפטוף בשוגג של אטרופין, האישון הלא תקין מורחב

23. איזה משפט אינו נכון בהתייחס לקטרקט?

א. SUNFLOWER CATARACT נראה במחלה ע"ש WILSON
ב. רב ניתוחי הקטרקט מבוצעים בהרדמה מקומית
ג. קטרקט משני מתפתח בדרך כלל תוך שבוע לאחר ניתוח קטרקט
ד. קיים סיכון ל- ENDOPHTHALMITIS בניתוח קטרקט

24. פנוס בקרנית לעיתים קרובות קשור ל:

א. סיפיליס (SYPHILIS)
ב. מחלות בלוטת התריס
ג. היסטופלסמוזיס (HISTOPLASMOSIS)
ד. שושנה (ROSACEA)
d= chronische huidziekte

25. באיזה אינדקס של רפרקציה (INDEX OF REFRACTION) משתמשים לכיול
LENSMETER

א. 1.49
ב. 1.53
ג. 1.37
ד. אין צורך באינדקס כלשהוא

המשך קריאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *