בחינות באופטומטריה משרד הבריאות שלב א', לקט2

. איזו מהצורות הבאות של עדשות אופטלמיות היא המתאימה ביותר למרשם
180 X 1.50- / 5.00- ?

א. ROUND
ב. OVAL WITH LONG AXIS VERTICAL
ג. AVIATOR
ד. OVAL WITH LONG AXIS HORIZONTAL

22. איזה משפט בהתייחס ל- CORNEAL OEDEMA אינו נכון?

א. ניתנת לאבחנה אם המטופל רואה טוב יותר עם המשקפיים שלו בהשוואה לעדשות המגע בעלות מינוס גבוה
ב. ניתנת לאבחנה בעזרת מכשיר מנורת הסדק ע"י SCLEROTIC SCATTER
ג. היתה ניתנת לאבחנה ע"י קרטומטר אם מידות הקרנית היו קמורות יותר מהקריאות הקודמות
ד. ניתנת לאבחנה ע"י CORNEAL PACHIMETRY

23. THE BACK VERTEX POWER OF A CONTACT LENS-FLUID LENS SYSTEM

א. .IS EQUAL TO THE BACK VERTEX POWER OF THE CONTACT LENS IN AIR
ב.IS EQUAL TO THE BACK VERTEX POWER OF THE CONTACT LENS IN AIR PLUS
THE THIN LENS POWER OF THE FLUID LENS IN AIR.
ג.IS EQUAL TO THE FRONT VERTEX POWER OF THE CONTACT LENS IN AIR. ד. IS EQUAL TO THE FRONT VERTEX POWER OF THE CONTACT LENS IN AIR PLUS
THE THIN LENS POWER OF THE FLUID LENS IN AIR.

24. מטופל קצר רואי עם 4.0- בשתי העיניים משתמש בטלסקופ עם אובייקטיב 8.0+ ואוקולר 16.0-,
לצפייה למרחק (סרט), מה ההגדלה של הטלסקופ?

א. 2 הגדלות
ב. 2.5 הגדלות
ג. 1.5 הגדלות
ד. 1 הגדלה

25. מקור העצבוב הטוני (TONIC INNERVATION) לשרירים החיצוניים של העין הוא ב-

א. THE RETINA
ב. THE CEREBRUM
ג.THE SUBCORTICAL CENTERS
ד. כל הנ"ל

5

26. (CLARE) CONTACT LENS ACUTE RED EYE היא סימן ל:

א. תגובה דלקתית המתרחשת בעדשות RGP
ב. תגובה דלקתית המתרחשת בעדשות רכות עם אחוז מים נמוך
ג. תגובה דלקתית המתרחשת בעדשות מסוג SILICONE HYDROGEL (FOR EXTANDED WEAR)
ד. תגובה דלקתית המתרחשת בעדשות רכות עם אחוז מים גבוה

27. למטופל יש סטיה פנימה של העין השמאלית. הוא טוען שהיה מודע לכך שעין שמאל עצלה,
אולם הוא חש החמרה במצב בימים האחרונים. הוא ידוע כסובל מסוכרת של מבוגרים. איזה עצב
סביר ביותר שיושפע ממצב זה?

א. MEDIAL NERVE
ב. OPTIC NERVE
ג. ABDUCENS NERVE
ד. OCULOMOTOR NERVE

28. מטופלת בת 60 מתלוננת על תחושה של גוף זר בשתי עיניים. תחושה של גרגרים וצריבה שמחמירים
לקראת סוף היום. בשהייה בחוץ ישנה הגברה של דמעות ובפרט בחשיפה לרוח. אילו סימנים
קליניים פחות צפויים להימצא במקרה זה?

א. T.B.U.T. TEST OF LESS THEN 5 SECONDS
ב. DEEP SCLERAL INJECTION
ג. PINGUECULA
ד. DIFFUSE CONJUCTIVAL INJECTION

29. איזה מהבדיקות הבאות מבוצעת בדרך כלל בצורה בינוקולרית?

א. INSTRUMENT TEST AND HIRSCHBERG TEST .M.A.P
ב. CLINCAL INTERFEROMETER INSTRUMENT TEST AND HESS-LANCASTER SCREEN TEST
ג. CARDIFF ACUITY TEST AND POLAROID MALINGERING VISION TEST
ד. DRIVING EASTERMAN NEUROLOGICAL TEST AND LEE SCREEN TEST

30. למטופל יש חסר בשדה הראיה בעין אחת בלבד. החסר מופיע בקו אמצע האופקי, אבסולוטי
ונראה שחודר לאיזור המקולה. מהי הסיבה הסבירה ביותר לכך?

א. VASCULAR ACCIDENT
ב. POAG
ג. PITUITARY TUMOR
ד. OCULAR MIGRAINE
Poag=primaire open angle glaucoma
Vascular accident= (stroke

6

31. איזה טווח גילאים נחשב לתקופה המשמעותית ביותר להתפתחות הראייה שבו ניתן למנוע אמבליופיה?

א. מתחת לגיל חודשיים
ב. עד גיל 10 שנים
ג. עד גיל 6 שנים
ד. גיל 3 חודשים – 3.5 שנים

32. גודל שדה הראייה של עדשה מקרוסקופית לא נגזר מ:

א. קוטר העדשה
ב. כוח העדשה
ג. קוטר האישון
ד. אף אחת מהתשובות אינה נכונה

33. מה נכון בקשר ל- NEONATAL MISALIGNMENT בעיניים בילודים

א. זה מצב נדיר
ב. זה תמיד מצביע על תסמונת INFANTILE ESOTROPIA
ג. השכיחות הולכת ופוחתת בחודש השני לחיים
ד. כשהילד יגדל זה יסתדר מעצמו, ואין צורך לעקוב אחריו

34. אם יש NRC ושתי הפוביאות מכוונות על אותה נקודה אז:

א. נראה אותה כפול אם זה מעבר לאזור פאנום
ב. בכל מקרה נראה דמות אחת ולא כפילות
ג. נראה כפול אם האזורים ברשתית לא תואמים
ד. נראה כפול אם האזורים ברשתית לא תואמים רק אם זה גם מחוץ לאזור פאנום

35. איזה משפט אינו נכון בהתייחס לבדיקת מטופל עם דמנציה?

א. יש למקם את פריטי הציוד קרוב אל המטופל כדי למנוע הסחת דעת
ב. יש לשקול לוחות בדיקה חלופיים
ג. יש להזהיר את המטופל בתחילת הבדיקה שהינך עומד לפלוש למרחב האישי שלו
ד. יש לאפשר מספיק זמן לבדיקה או לשקול פגישה כפולה

7

36. FOCHS' CORNEAL DYSTROPHY מאופיין ע"י כל הסימנים הבאים פרט ל:

א. ENDOTHELIAL EDEMA
ב. STROMAL INFLAMMATION
ג. THICKENING OF THE POSTERIOR LAYER IN DESCEMET'S MEMBRANE
ד. ENDOTHELIAL PLEOMORPHISM AND POLYMEGATHISM

37. מטופל בן 65 מגיע לבדיקה שנתית מתלונן על ירידה הדרגתית בראייה בשתי עיניים במהלך
השנה אשר מחמירה באור השמש. מרשם משקפיים נוכחיים:

90 X 0.75- 3.00+ :R
80 X 0.25- 3.50+ :L
OU 2.50+ ADD

הרפרקציה העדכנית:

90X 1.00- 2.00+ :R
80X 0.25- 2.75+ :L
OU 2.50 ADD

מהי הסיבה הסבירה ביותר לתסמיניו של המטופל?

א. ARMD
ב. NUCLEAR SCLEROSIS
ג. POSTERIOR SUB-CAPSULAR OPACITY
ד. ANTERIOR CORTICAL OPACITY

38. בפזילה עם OIO (פעולת יתר של השרירים האלכסוניים התחתונים)

א. יש פזילה רק במבט ישר
ב. במבט ימינה יש RIGHT HYPER
ג. במבט ימינה יש LEFT HYPER
ד. נדיר למצוא גם מרכיב אופקי

39. איזה מהאמירות לגבי פוטופסיה (הבזקי אור) נכונה?

א. נמשכים פחות מ-10 דקות בהתקף מיגרנה
ב. בדרך כלל דו צדדיים במיגרנה
ג. הם דו צדדיים בהפרדות זגוגית אחורית
ד. קשורים עם תסמינים אחרים במחלות של כלי דם עורקיים

8

40. מטופל מגיע עם תלונות של קשיים בראייה לקרוב. הבדיקה האחרונה בוצעה לפני 7 שנים
בדיקת מנורת סדק מראה פיגמנטציה נרחבת על הקשתית. מי מהבאים מהווה גורם סיכון
שמגביר את הסיכון לפתולוגיה זו?

א. זכרים
ב. PINGUECULA
ג. גיל
ד. צבע עיניים כהה

המשך קריאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *